Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bakanlar Kurulunun  24.05.2012 tarihli kararı ile kurulmuştur.Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 05.12.2012 tarihli Toplantısında Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bünyesinde Aşağıda adı geçen bölümlerin kurulması kararlaştırılmıştır.

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri, öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak, aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. 

2. Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon bölümü dersleri Beden Eğitimi ve Spor okullarının tüm bölümleri yanında, Üniversitenin diğer bölümlerinde de yer almaktadır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest/boş zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim, sağlık, çevre ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Öğrenciler Su Sporları, Doğa Sporları ve Kayak Kamp Uygulamaları derslerine katılmak ve bütçeden karşılanamayan diğer kamp masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar. 

3. Spor Yöneticiliği Bölümü

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vererek, spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişiler yetiştirmek. 

4. Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Bölüm mezunlarımız, amatör ve profesyonel spor klüplerinde, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarda antrenör ve Yardımcı antrenör olarak görev yaparlar.